در حال بارگزاری....
دانلود

نماهایی فوق العاده و تایم لپسی طبیعت بکر و وحشی کانادا

کانادا (Canada) کشوری در شمال قاره آمریکای شمالی است که از ده استان و سه قلمرو تشکیل شده‌است. این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده‌است..


21 آبان 98