در حال بارگزاری....
دانلود

گلچینی از تعزیه در شهر آباد(استان بوشهر)

گزارش توسط اکبر قاسم نژاد.....تعزیه خوانی در شهر آباد در سال های دور توسط مرحوم حاج آقا جمالی شروع به فعالیت کرد.
هماکنون نیز جزو برترین تعزیه های کشور ایران محسوب می شود.
و هر سال بهترین تعزیه خوانان ایران از بین این گروه تعزیه خوانی انتخاب می شوند