در حال بارگزاری....
دانلود

جایگزینی جوانان به جای بزرگسالان در مسابقات جهانی کشتی و تمرینات آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد

آخرین تمرینات تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی در حال برگزاری است و مربیان تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات مهمی همچون رقابت‌های جهانی، جوانان را جایگزین بزرگسالان کردند.


29 مرداد 96