در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگوي اختصاصي دکتر شعر دوست در آستانه روز شعر و ادب فارسي و بزرگداشتگفتگوي اختصاصي دکتر شعر دوست در آستانه روز شعر و ادب فارسي و بزرگداشت استاد شهريار

آذربايجان شرقي، برنامه فرهنگي و هنري شبکه شما 27 شهريور 1398

https://t.me/shahidjodeiri


14 آبان 98