در حال بارگزاری....
دانلود

تله سیژ ناژوان - اصفهان

ایستگاه اول تله سیژدر ابتدای جاده الفت واقع در ورودی پارک ناژوان و ایستگاه دوم جنب باغ پرندگان ناژوان قرار دارد .
ارتفاع: ۲۲ متر
طول مسیر تله سیژ:یک هزار و ۹۲۰ متر
سرعت نسبی: ۳ تا ۵ متر بر ثانیه
تله سیژ ناژوان در هرساعت می تواند یک هزار نفر بازدید کننده را از ایستگاه اول به دوم و بالعکس انتقال دهد


مطالب پیشنهادی