در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه شبکه 5تهران با دکترفیضی بخش دوم

آذربایجان غربی کاریدور مواصلاتی اروپا و فرهنگ بعنوان پایه وریشه درخت توسعه که با عزم ملی همه زیرمجموعه هاباید به وظایف خود درست عمل کنند.