در حال بارگزاری....
دانلود

هشدار اتحادیه اسلامی «نیدرزاکسن» آلمان در مورد خطرداعش

اتحادیه اسلامی ایالت نیدرزاکسن آلمان، در خصوص خطر مبلغان حامی داعش، که با تشدید حس نفرت در بین افراد ، آن ها را به اقدامات غیرانسانی تحریک می کنند ؛ هشدار داد.
این هشدار ، هم زمان با آغاز محاکمه دو تن از شهروندان وولفسبورگ، که به گروه تروریستی داعش پیوسته بودند ؛ مطرح شد.