در حال بارگزاری....
دانلود

دامنه، فرکانس و فاز

سه راه که موج می تواند متفاوت باشد.
دامنه = Amplitude
فرکانس = Frequency
فاز = Phase


مطالب پیشنهادی