در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اعداد فارسی به کودکان با نقاشی

آموزش اعداد فارسی به کودکان با نقاشی روشی آموزشی جدید برای درک مفهمومی اعداد در ریاضی همراه با بازی و سرگرمی برای کودکان متدی است که همواره کارشناسان آموزشی بر آن تاکید دارند.


18 آذر 97
مطالب پیشنهادی