در حال بارگزاری....
دانلود

مستند اثیر 27 (قند تلخ)

اثیر نام مجموعه مستندی است که نگاهی به تاثیرات ماهواره بر زندگی کنونی ما در ایران میکند از قبیل: 1- ترویج خشونت 2- سست شدن بنیاد خانواده 3- زیاد شدن آمار دختران فراری 4- اختلافات خانوادگی و شکستن حریم های خانواده 5- بد حجابی و زنان خیابانی 6- تبلیغ تنوع طلبی و هوس بازی 7- نهادینه کردن بی غیرتی 8- بلوغ زود رس 9- تبلیغات ضد دینی و ضد اسلامی و...


مطالب پیشنهادی