در حال بارگزاری....
دانلود

ترخیص کالا از گمرک

آدرس سایت:
https://www.elitearia.com/%d8%aa%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9/

ترخیص کالا از گمرک جهت تحویل کالا ها به گمرک و مراحل آزاد سازی کالا برای صادر کتنده و وارد کننده انجام میگیرد.

شماره تماس : 02158741


24 مهر 1400