در حال بارگزاری....
دانلود

زیر گرفتن کودک دو ساله و نجات جان او توسط مردم

یک کودک دو ساله در بازاری شلوغ در چین زیر گرفته شد. مردم بلافاصله برای نجات کودک اقدام کردند و توانستند با بلند کردن خودرو، در کمتر از ده ثانیه او را نجات دهند.گفتنی است؛ این کودک برای اقدامات درمانی بلند مدت به بیمارستان منتقل شد.


18 شهریور 96