در حال بارگزاری....
دانلود

ناسا در ویدیوی جهان را به تصویر کشیده

ناسا در ویدیویی جهان را به تصویر کشیده که دیدنش بسیار حیرت آور است به زمین دل نبندیم... کدام قانون فیزیک و شیمی قدرت خالق این زیبایی را اثبات میکند؟


17 آذر 97