در حال بارگزاری....
دانلود

حکم فقهی خواندن نماز قضا به جماعت و شرایط و احکام آن

سخنرانی حجت الاسلام سید اباصالح راجی حکم شرعی حکم فقهی خواندن نماز قضا به جماعت و شرایط و احکام آن.
سایت رسمی احکام جامع*www.sraj.ir