در حال بارگزاری....
دانلود

نقش دین در طب - دکتر ستاری - طب سنتی

سخنرانی دکتر ستاری * نقش دین در طب * سخنرانی دکتر ستاری رئیس دانشگاه طب سنتی ایران * طب سنتی * طب اسلامی * طب سنتی-اسلامی * معرفی دانشگاه طب سنتی ایران * همایش طب سنتی * سخنرانی درباره طب سنتی * جبهه فرهنگی عهد ما