در حال بارگزاری....
دانلود

محلول ضد لکه دوغاب و سیمان (2)

همواره در اجرای سنگ و آجرهای ظریف مجریان دچار مشکلات بسیاری می شوند. استفاده از پودر مل، چسب های نواری، دوغاب خاک سنگ و غیره برای جلوگیری از نفوذ ملات حین اجرا در رخ سنگ و آجر یک شیوه و تفکر اشتباه می باشد که منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیری به ظاهر نما می شود. از جمله : رنگ پریدگی و کدر شدن رخ سنگ تغییر طیف های رنگی و رنگ رگه های سنگ و . . .
http://www.nanonia.ir/
tell:22465988