در حال بارگزاری....
دانلود

محلول ضد لکه دوغاب و سیمان

با استفاده از پوشش های ضد لکه دوغاب و سیمان از ایجاد لکه های دوغابی بر روی سنگ و آجرهای نما می توان جلوگیری نمود.
http://www.nanonia.ir/
tell:22465988