در حال بارگزاری....
دانلود

کشیشی با 77 همسر دستگیر شد !

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ این کشیش که وارن جف نام دارد، دارای ۷۷ همسر می باشد. او همچنین به چند دختر خردسال نیز تجاوز نموده است. کشیش وارن جف در هنگام تجاوز به دختر بچه های خردسال آیاتی از انجیل را قرائت می کرد. او اعتقاد داشت که ارواح شریر (شیطانی)، این دختران را تسخیر کرده اند و او با این عمل تجاوز جنسی و قرائت انجیل در حین تجاوز به کودکان مانع از این می شد که ارواح شریر و شیطان او را تس


مطالب پیشنهادی