در حال بارگزاری....
دانلود

کشیشی با 77 همسر دستگیر شد

این کشیش که وارن جف نام دارد... دارای 77 همسر می باشد... او همچنین به چند دختر خردسال نیز تجاوز نموده... کشیش وارن جف در هنگام تجاوز به دختر بچه های خردسال آیاتی از انجیل را قرائت می کرد... او اعتقاد داشت که ارواح شریر (شیطانی) این دختران را تسخیر کرده اند و او با این عمل تجاوز جنسی و قرائت انجیل در حین تجاوز به کودکان مانع از این می شد که ارواح شریر و شیطان او را تسخیر کنند!!!


مطالب پیشنهادی