در حال بارگزاری....
دانلود

مستند پرطرفدار رقص با شکوه فصل‌های نروژ (SEASONS of NORWAY)

وژ به شکل غافل‌گیرکننده‌ای، آب و هوایی نسبتا معتدل و چهارفصل است. شمال نروژ در محدوده مدار شمالگان است که خورشید در تابستان غروب نمی‌کند و در زمستان طلوع نمی‌کند. شروع بهار سال به سال متفاوت است..


21 آبان 98