در حال بارگزاری....
دانلود

نخست وزیر نروژ : ما در نروژ ترول (غول) داریم !

جنز اشتولنبرگ نخست وزیر نروژ در سال 2010 هنگامی که خبرنگاران از او خواستند که علل مصرف بیش از حد برق را در مناطق غیر مسکونی و قرار دادن دکل های غولپیکر برق در مناطق دورافتاده کوهستانی نروژ را برای آنها توضیح دهد وی اینگونه پاسخ داد که ما در نروژ ترول داریم (غول افسانه ای اسكاندیناوى) و این دکل های برق بزرگ برای جلوگیری از ورود این غولها به مناطق شهری است!اما خبرنگاران بعدها متوجه این سخن او شدند!