در حال بارگزاری....
دانلود

بسیار غمگین از السا و آنا(بیشتر آنا، بیچاره)

ترجمه: السا: برو آنا. آنا: جدی میگی؟تو نمیخوای با من صحبت کنی حتی زمانی ک من این همه راهو بعد این همه سال اومدم اینجا؟/- نه من نمیرم...برای همه اون سال هایی که با من مثل یه تیکه آشغال رفتار میکردی فقط برای این که قدرت یخی داشتی؟تو همه ی اون سال ها هرگز به ذهنت خطور نکرد به من اعتماد کنی؟که فقط یه دلیل به من بگی چرا من مجبور بودم تو اون انزوا زنگی کنم؟/- مننننن والدینمون رو تنهایی دفن کردم السا...