در حال بارگزاری....
دانلود

نجات ملوانان ایرانی توسط ناو آمریکا از دست دزدان دریای

به گزارش پنتاگن، یکی از کشتی های ناوگروهی که ناوهواپیما بر یو اس اس جان سی استنیس به آن تعلق دارد این ملوانان را در دریای عرب نجات داده و آنها روانه ایران شده اند.
نیروی دریایی آمریکا همچنین ۱۵ دزد دریایی که احتمال می رود همگی سومالیایی هستند را دستگیر و به این ناوهواپیما بر منتقل کرده است.
ناوهواپیمابر استنیس، بخشی از ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی عملیات نظامیان آمریکایی در افغانستان، به دریای عرب رفته است.
سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش ایران به این ناو هشدار داده است که به خلیج