در حال بارگزاری....
دانلود

سنج و دمام زنی ماتم حاج اسماعیل بندر گناوه

سنج و دمام زنی یکی از آیین های قدیمی استان بوشهر در ایام محرم میباشد...........حسینیه ماتم حاج اسماعیل زیارت زاده در شهرستان گناوه بهترین اجرا کنندگان این آیین حتی در سطح استان میباشند