در حال بارگزاری....
دانلود

افسردگی

افسردگی یکی از کارکرد های روان انسان است برای فاصله گرفتن از شرایط کنونی که قابل به حل و فصل آن نیست و برای گذشتن از آن نیازمند یک ویژگی و توانایی ای هستیم که اکنون در حوزه آگاهیمان فعال نیست و در نتیجه از پس حل کردن مشکل بر نمی آییم. افسردگی با قطع توجه از دنیای بیرون و تمرکز به درون این فرصت را برایمان ایجاد می کند تا آن صفت و ویژگی مورد نیاز را در خود بیابیم و سپس به دنیا بازگردیم


مطالب پیشنهادی