در حال بارگزاری....
دانلود

کاروانسرای هجیب - استان قزوین

در مسیر کاروان روی قزوین – اصفهان و 48 کیلومتری جاده بویین زهرا به ساوه، کاروانسرای بزرگی قرار دارد که به گزارش شاردن توسط زینب بیگم – مادر شاه عباس اول- با هزینه ای معادل چهار هزار تومان ساخته شده و با بناهای الحاقی اش از جمله دو باغ، دو آب انبار، یک گرمابه و یک جویبار بهترین کاروانسرای ایران به شمار می آمده است.


23 خرداد 98
مطالب پیشنهادی