در حال بارگزاری....
دانلود

بزرگ ترین مجموعه کاروانسرای تاریخی ایران در شهر قزوین

سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکزتجاری داخلی شهری کشور است که با وسعتی افزون بر 6/2 هکتار در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد.