در حال بارگزاری....
دانلود

خودروی فراری پلیس شهر خوی

در حالیکه همه از دیدن چنین ماشینی که به رنگ ماشین پلیس های ایران و با آرم ناجا است شوکه شده بودند بررسی ها نشان داد 2جوان اهل خوی به نام های سالار و ساسان عظیمی مقیم کشور هلند به عشق شهرشان خودروی فراری را به شکل ماشین پلیس درآورده اند./ منبع : رکنا / https://www.rokna.net/


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی