در حال بارگزاری....
دانلود

سنجاب ایرانی

سنجاب ایرانی از جمله پستانداران ایران و از خانواده جوندگان می باشد.
این ویدئو در پارک جمشیدیه تهران ضبط شده است.