در حال بارگزاری....
دانلود

سنجاب پرنده

سنجاب پرنده طایفه ای از ۴۴ گونه از سنجاب هاست که دو گونه از آن ها در آمریکای شمالی، دو گونه در منطقه اوراسیا و بقیه در جنگل های بارانی هند و سایر مناطق آسیا (مثل ژاپن و چین) زندگی می کنند.
این پستانداران کوچک در اصل نمی توانند همچون پرندگان یا خفاش ها پرواز کنند؛ بلکه آن ها مانند بادپرکیسه داران پرش های بلندی از یک درخت به درخت دیگر انجام دهند که مسافت طی شده در هر پرش تا ۴۵۰ متر نیز می رسد.