در حال بارگزاری....
دانلود

فریدون مشیری

من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشق این خاک
اگر آلوده یا پاکم...


3 آبان 98