در حال بارگزاری....

طبق روایت صحیح بخاری پیامبر (ص) آرزوی مرگ عایشه را داشت!!