در حال بارگزاری....
دانلود

بذرکار سینی نشا تیداپارس در گلخانه های تولید نشا شهرستان دزفول به کار گرفته شد

بذرکار سینی نشا تیداپارس در گلخانه های تولید نشا شهرستان دزفول به کار گرفته شد. با استفاده از این دستگاه بانک نشا، امکان تولید مکانیزه نشا در گلخانه ها با سرعت و دقت بالا فراهم می شود.
www.tidapars.com


10 مهر 98