در حال بارگزاری....
دانلود

آیا در مورد کم آبی در ایران "بزرگنمایی" شده است؟

طی سالهای اخیر مسئله کم آبی، روز به روز نگرانی بیشتری ایجاد کرده است. در حدی که کارشناسان و نهادهای مختلف در پی دلیل اصلی کم آبی شدید برآمدند.