در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپی طنز دیدنی و خیلی قشنگ از شعر کردی عالی و خیلی طنز توسط یک زندانی. صوت و کشش صدا رو حال کن.واسه خودش یک شجریان هست

کلیپی طنز دیدنی و خیلی قشنگ از شعر کردی عالی و خیلی طنز توسط یک زندانی. صوت و کشش صدا رو حال کن.واسه خودش یک شجریان هست