در حال بارگزاری....
دانلود

شروه بسیار بسیار زیبا از امیر کردی زاده(فرزند زنده یاد بخشو)

فایز خوانی بسیار بسیار زیبای امیر کردی زاده(فرزند زنده یاد بخشو) به سبک مرحوم استاد حاج باقر آرامی و با نوازندگی سه تار استاد فرهاد فتحی. اجرا در منزل آقا زاده حاج باقر آرامی