در حال بارگزاری....
دانلود

شوخی خرکی با برق( لطفا این کارها رو در منزل انجام ندهید)

یه قسمت از مستند کله خرا هست که واستون گذاشتم و ازتون خواهش دارم خدایی نکرده کسی از این کارا نکنه
امیدوارم خوشتون بیاد