در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی آقای قرائتی

مگر زهرا(س) دختر پیامبر نبود?مگر این همه روایت در باب او نبود?مگر خود پیامبر نگفت فاطمه(س) پاره تن من است?پس چه اتفاقی افتاد?