در حال بارگزاری....
دانلود

اهنگ به مناسبت رحلت پیامبر به نام امان رسول الله الأمان میثم مطیعی

دیگر آیات قرآن ، نخواهد آمد..
بعد پیغمبر باران ، نخواهد آمد..
بسوز مدینه از این عزا
به همراهِ مرتضی
که محشر گشته به پا …
مگر چه گفته پیغمبر
به فاطمه که خندان است؟!
دعا کنید علی را که ، پریشان است
امان .. خداحافظ جانِ ما
دلیلِ ایمانِ ما
رسولِ قرآنِ ما ..
«امان، رسول الله الأمان ..»


6 مهر 1400