در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ معنوی و زیبای کندوی عسل با صدای صابر خراسانی

هوای دولت مشرق سفیر باران شد/و چترهای دل ما سریر باران شد/کویر سر به هوای به آسمان محتاج/دچار مرحمت سر به زیر باران شد/قنات مرده ما را دوباره احیا کرد/و دشت های ترک خورده سیر باران شد/و چشم ها همه در امتداد او خیسند/شگفت بدرقه ای در مسیر باران شد/چه رنگها که به هم دست بیعت آوردند/کمانی از برکات غدیر باران شد/ترانه های بهاری دل مرا برده ست/صدای سوت قطاری دل مرا برده ست/مسافرم به دیاری ببند بار مرا