در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت سوم - رفتار قیمتی سهام براساس امواج

در این ویدیو به رفتار قیمتی در امواج مختلف پرداخته می شود. این ویدیو شامل سه قسمت جداگانه است.