در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت اول - رفتار قیمتی سهام براساس امواج

در این ویدیو به رفتار قیمتی سهام در امواج مختلف پرداخته می شود. این ویدیو شامل سه قسمت جداگانه است.