در حال بارگزاری....
دانلود

فلج کردن تردد خودروها در منامه

گروهی از شهروندان بحرینی هم با خودروهای خود در خیابانهای منامه پایتخت این کشور به حرکت درآمدند تا حمایت خود را از شیخ النمر اعلام کنند.
این افراد تلاش کردند با فلج کردن تردد خودروها در منامه، رژیم آل خلیفه را زیر فشار قرار دهند. نظامیان رژیم بحرین که از حمایت نیروهای سپر جزیره برخوردار هستند، حضور خود را در منامه گسترش دادند تا مانع از برگزاری تظاهرات علیه رژیم در این شهر شوند.