در حال بارگزاری....
دانلود

کیفیت تولید خودروهای داخلی

شبکه خبر - 23 دی 93 - 08:11| گفت وگو با آقای علی علیلو رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مجلس و ارتباط تلفنی با آقای امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو.