در حال بارگزاری....
دانلود

عکس خودروهای تولید شده و منتاژ فروش رفته شرکتهای داخلی

شرکتهای ایرانخودرو و پارس خودرو و کرمان موتور با بهره گیری از استعدادها و توانایهای داخلی کشور توانسته اند خودروهای مورد قبولی را از نظر ایمنی و استقامت بصورت منتاژ یا طراحی و تولید داخلی به عرصه بازار معرفی نمایند.