در حال بارگزاری....

آیا روایت لولا علی لهلک عمر در کتب اهل سنت آمده است؟