در حال بارگزاری....
دانلود

هلاکت چندین قلاده تروریست به دست قهرمانان فوعه و کفریا

مسلحین در هفته ای که گذشت حمله ای رو برای تصرف شهرک های شیعه نشین و تحت محاصره کفریا و فوعه واقع در ادلب سوریه ترتیب دادند که با مقاومت مجاهدان شکست خوردند.این کلیپ مربوط به کشته های مسلحین در مزارع بروما واقع در غرب کفریا است.۲۰۱۵.۲.۲۵