در حال بارگزاری....
دانلود

مجری جابجایی درختان بزرگ و فروش انواع نهال و درخت مثمر و غیر مثمر در چهار فصل سال نجات درخت نجات زند

مجری جابجایی درختان بزرگ و فروش انواع نهال و درخت مثمر و غیر مثمر در چهار فصل سال نجات درخت نجات زند


17 مهر 96
متین در 1 سال پیش این فیم متعلق به گروه مهندسی متین میباشد در سطح منطقه شش شهرداری تهران حاشیه بزرگراه چمران انتقال 57 اصله درخت به هم چسبیده با ارتفاع بالای 21 متر کاج تهران با بن های بالای 90 شماره تماس 09120296126 --02177580055 بزرگترین مرگز انتقال درختان بزرگ در کشور و پیمانکار پایه یک شهرداری انتقال درختان داخل و خارج ملک با تایید شهرداری های کل کشور سریع و مطمئن www.derakhtan1.ir
متین در 1 سال پیش این فیم متعلق به گروه مهندسی متین میباشد در سطح منطقه شش شهرداری تهران حاشیه بزرگراه چمران انتقال 57 اصله درخت به هم چسبیده با ارتفاع بالای 21 متر کاج تهران با بن های بالای 90 شماره تماس 09120296126 --02177580055 بزرگترین مرگز انتقال درختان بزرگ در کشور و پیمانکار پایه یک شهرداری انتقال درختان داخل و خارج ملک با تایید شهرداری های کل کشور سریع و مطمئن www.derakhtan1.ir