در حال بارگزاری....
دانلود

شیشه کش خونه یا شیره کش خونه؟!

گزارشی از یک خانه ی فساد که محل دختر فراری ها ، کشیدن شیشه و فروش مواد و خلاف های دیگر بوده و بنا بر شکایت ساکنین محله این خانه شناسایی و 7 نفر در این رابطه هم دستگیر شدند ... !


مطالب پیشنهادی