در حال بارگزاری....
دانلود

دختران شجاع ، متل قو فروردین 92

زنان و دختران ایرانی همیشه و در طول تاریخ نمادی از شهامت ، شجاعت و مبارزه بوده اند . اما اینبار نه در زمین بلكه در آسمان آنهم بدون هیچ تجربه خلبانی و یا چتربازی ، با كشیدن طناب چتر ، توسط قایقی در دریا ، به هوا بلند شده و در ارتفاع زیادی از سطح زمین ، با چتر سیر و سیاحت میكنند . تصاویری كه ملاحظه میكنید 14 فروردین 92 و در ساحل سلمانشهر یا همان متل قوی سابق ضبط شده است .